Bibuła

Akcja #bibuła (stan na 03.01.2022)

Książki, które znajdziesz na LibGenie

#bibuła to infoanarchistyczna akcja polegająca na digitalizowaniu, skanowaniu, uspołecznianiu... jak zwał, tak zwał... polega na bibuleniu książek: anarchistycznych, filozoficznych, z nauk humanistycznych, społecznych i innych - wszystko, co przydaje się do krytycznego myślenia i ogarniania świata. Książki te wrzucamy na portal Library Genesis, gdzie możecie je odnaleźć po autorze i tytule. Wrzucamy nie tylko polskie teksty, ale również zagraniczne klasyki, których brakuje na LibGenie. Wykorzystujemy taki format, ponieważ LibGen nie ma opcji tworzenia katalogów, ale jest to szeroko dostępna i stosunkowo bezpieczna strona. Lista ułożona jest w kolejności wrzucania książek na LibGen. Jeśli szukacie tutaj konkretnego autora albo tytułu, to zostaje wam metoda ctrl+f.

Dlaczego to robimy? Ponieważ uważamy, że każdy powinien mieć dostęp do informacji, do wiedzy i do narzędzi umysłowych, które są również naszą bronią w walce z władzą. Wszyscy chcąc nie chcąc pracujemy na to społeczeństwo - miejmy z tego chociaż bibułę! Robimy to, ponieważ nienawidzimy własności prywatnej. Robimy to ponieważ wierzymy w wymianę dóbr poza państwem i kapitałem.


Aktualne linki do Library Genesis:
libgen.is
libgen.rs
libgen.st


Lista #bibuła (stan na 03.01.2022):

 1. Bookchin - Post-scarcity Anarchism

 2. Lacan - Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, 1954-1955 [Seminarium II]

 3. Sieradzan - Aksamitni terroryści : Narodowy bolszewizm w Federacji Rosyjskiej

 4. Deleuze i Guattari - Anty-Edyp

 5. Deleuze i Guattari - Tysiąc Plateau

 6. Lacan - Je parle aux murs

 7. Lacan - Funkcja i pole mówienia i mowy w psychoanalizie : referat wygłoszony na kongresie rzymskim 26-27 września 1953 w Instituto di psicologia della universitá di Roma

 8. Marks - Zarys krytyki ekonomii politycznej [Grundrisse]

 9. Schreber - Pamiętniki nerwowo chorego

 10. Kropotkin - Etyka : pochodzenie i rozwój moralności

 11. Gusin - Symptomy psychoanalizy : Jacques Lacan: od filozofii do antyfilozofii

 12. Milner - Dzieło jasne : Lacan, nauka, filozofia

 13. Flusser - Kultura pisma : z filozofii słowa i obrazu

 14. Graeber - Praca bez sensu. Teoria

 15. Graeber - Dług. Pierwsze pięć tysięcy lat

 16. Graeber - Utopia regulaminów. O technologii, tępocie i ukrytych rozkoszach biurokracji

 17. Kowalska - Dialektyka poza dialektyką. Od Bataille'a do Derridy

 18. Uniłowski - Krytyka po literaturze

 19. Vaneigem - Rewolucja życia codziennego

 20. Kant - Antropologia w ujęciu pragmatycznym

 21. Fanon - Czarna skóra, białe maski

 22. Foucault - Kim pan jest, profesorze Foucault? Debaty, rozmowy, polemiki

 23. Harvey - Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja

 24. Sroczyńska-Wyczańska (red.) - Pamiętniki o Komunie Paryskiej

 25. Fanon - Wyklęty lud ziemi

 26. Eagleton - Rozum, wiara i rewolucja

 27. Scott - Jak udomowiono człowieka

 28. Hegel - Wykłady o estetyce [T. 1-3]

 29. Kaddafi - Zielona książka

 30. Łoziński (red.) - Szkoła frankfurcka [2 tomy w 4 częściach]

 31. Cox, Warner (red.) - Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej

 32. Kwaterko, Krzaczkowski (red.) - Przewodnik dla dryfujących. Antologia sytuacjonistycznych tekstów o mieście

 33. Bourdieu - Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia

 34. Czapliński (red.) - Lacan, Žižek. Rewolucja pod spodem

 35. Fukuyama - Koniec historii i ostatni człowiek

 36. Harvey - Przewodnik po Kapitale [cz. 1 i 2]

 37. Leszczyński - Ludowa historia Polski

 38. Laskowski - Szkice z dziejów anarchizmu

 39. Siemek - W kręgu filozofów

 40. Marks. Nowe perspektywy

 41. Bataille - Historia oka i inne historie

 42. Tomala-Kania - Teorie dyskursu w przybliżeniu interdyscyplinarnym

 43. Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej [t. 1 i 2]

 44. Žižek - Przemoc. Sześć spojrzeń z ukosa

 45. Chmieliński - Max Stirner. Jednostka, społeczeństwo, państwo

 46. Kronos 3/2012 (Adorno)

 47. Kronos 4/2014 (Hegel / Neokolonializm / Biopolityka)

 48. Žižek - Kukła i karzeł. Perwersyjny rdzeń chrześcijaństwa

 49. Hegel - Fenomenologia ducha [tłum. Nowicki]

 50. Ochocki - Dialektyka i historia. Człowiek i praca w twórczości Karola Marksa

 51. Matuszewski - Georges Bataille - inwokacje zatraty

 52. Dunn - Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy

 53. Ost - Klęska "Solidarności". Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie

 54. Horkheimer - Zmierzch. Notatki z Niemiec

 55. Hegel - Pisma wczesne z filozofii religii

 56. de Saussure - Kurs językoznawstwa ogólnego

 57. Lacan - L'envers de la psychanalyse (1969-1970) [Seminarium XVII]

 58. Hegel - Ustrój Niemiec i inne pisma polityczne

 59. Hegel - Zasady filozofii prawa

 60. Hegel - Encyklopedia nauk filozoficznych

 61. Hegel - Nauka logiki. [T. 1 i 2]

 62. Uglik - Michała Bakunina filozofia negacji

 63. Bator - Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza. Filozoficzne dylematy feministek "drugiej fali"

 64. Bourdieu - Rozum praktyczny. O teorii działania

 65. Castells - Władza komunikacji

 66. Dziżyński - Proudhon [Seria „Myśli i ludzie”]

 67. Lang - Język i nieświadomość. Podstawy teorii psychoanalitycznej Jacques'a Lacana

 68. Literatura na świecie - 14 poetów francuskich / Wokół Lacana

 69. Magnone i Mach (red.) - Wokół Freuda i Lacana. Interpretacje psychoanalityczne

 70. Szlinder - Bezwarunkowy dochód podstawowy. Rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wieku

 71. Adorno - Minima moralia. Refleksje z poharatanego życia

 72. Balibar - Filozofia Marksa

 73. Bataille - Erotyzm

 74. Bednarek - Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki

 75. Bey - Tymczasowa Strefa Autonomiczna i inne eseje

 76. Wiśniewski - Podmiot i wolność. Dziedzictwo heglowskie i jego wrogowie

 77. Marks, Engels - Dzieła, Tomy 1, 2 i 3

 78. Proudhon - Wybór pism, T. 1 i 2

 79. Malewicz - Świat bezprzedmiotowy

 80. Bourdieu - Męska dominacja

 81. Bourdieu - O telewizji. Panowanie dziennikarstwa

 82. Jemielniak - Socjologia internetu

 83. Derrida - O gramatologii

 84. Derrida - Pismo filozofii

 85. Derrida - Uniwersytet bezwarunkowy

 86. Kowalczyk - Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90

 87. Lordon - Kapitalizm, niewola i pragnienie. Marks i Spinoza

 88. Žižek - Kruchy absolut czyli Dlaczego warto walczyć o chrześcijańskie dziedzictwo

 89. de Saussure - Szkice z językoznawstwa ogólnego

 90. Marks - Kapitał 1.1. Rezultaty bezpośredniego procesu produkcji

 91. Marks - Kapitał, T.1 [Dzieła, t. 23] [bez przedmów]

 92. Marks - Kapitał, T.2 [Dzieła, t. 24]

 93. Adorno - Dialektyka negatywna

 94. Badiou - Byt i zdarzenie

 95. Marks - Kapitał, T.3 [Dzieła, t. 25, cz. 1 i 2] [format .djvu]

 96. Marks - Teorie wartości dodatkowej (Tom IV "Kapitału") [Dzieła, t. 26, cz. 1 i 2]

 97. Kronos 1/2012 (Hiperchaos. Realizm spekulatywny. Przygodność, wirtualność, konieczność)

 98. Kronos 2/2018 (Schelling)

 99. Pomyśleć ekonomię od nowa. Przewodnik po głównych nurtach ekonomii heterodoksyjnej

 100. Guy Debord - Dzieła filmowe

 101. Horkheimer - Społeczna funkcja filozofii. Wybór pism

 102. Baudrillard - Symulakry i symulacja

 103. Jasiński - Lukács [Seria „Myśli i ludzie”]

 104. Lukács - Historia i świadomość klasowa

 105. Lukács - Młody Hegel

 106. Lukács - Teoria powieści

 107. Lukács - Wprowadzenie do ontologii bytu społecznego. Cz. 1, Współczesny stan problemu

 108. Soin - Filozofia Stanislawa Ignacego Witkiewicza

 109. Stanisław Ignacy Witkiewicz - Nowe formy w malarstwie. Szkice estetyczne. Teatr [Pisma filozoficzne i estetyczne, t. 1]

 110. Stanisław Ignacy Witkiewicz - Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia. Szkice estetyczne [wyd. krytyczne PIW]

 111. Žižek - O wierze

 112. Žižek - Od tragedii do farsy, czyli jak historia się powtarza

 113. Žižek - Wzniosły obiekt ideologii

 114. Lenin, Žižek - Rewolucja u bram. Pisma wybrane z roku 1917

 115. Hegel - Wiersze i aforyzmy

 116. Moll - Nomadyczna Europa. Poststrukturalistyczne granice europejskiego uniwersalizmu

 117. Pospiszyl - Zatrzymać historię. Walter Benjamin i mniejszościowy materializm

 118. Pospiszyl, Czeczot - Romantyczny antykapitalizm

 119. Ratajczak - Forma życia i dobro wspólne. Geneza i aktualność współczesnej włoskiej filozofii politycznej

 120. Topolski, Kmita, Nowak, Such, Balicki, Dziamski - Założenia metodologiczne "Kapitału" Marksa

 121. Foucault - Nadzorować i karać

 122. Amiri Baraka - Syndrom Syzyfa ; Dwa wywiady ; Ktoś wysadził Amerykę

 123. Agamben - Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek

 124. Agamben - Profanacje

 125. Arystoteles - Etyka Nikomachejska

 126. Bachelard - Kształtowanie się umysłu naukowego. Przyczynek do psychoanalizy wiedzy obiektywnej

 127. Badiou - Krótki traktat z ontologii przejściowej

 128. Badiou - Mały podręcznik inestetyki

 129. Badiou - Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu

 130. Balibar - Spinoza i polityka

 131. Bąk - Bailout

 132. Guczalska (red.) - Principia 51-52 (Zrozumieć Hegla)

 133. Hegel - Fenomenologia ducha. T. 1-2 (tłum. A. Landman)

 134. Kojève - Wstęp do wykładów o Heglu

 135. Kubiński - Alain Badiou. Onto-logia mnogości

 136. Majewska - Kontrpubliczności ludowe i feministyczne. Wczesna Solidarność i Czarne Protesty

 137. Majewska - Tramwaj zwany uznaniem. Feminizm i solidarność po neoliberalizmie

 138. Pańków - Hegel i pozór. Źródła i przedmiot dialektyki spekulatywnej

 139. [Ekonomia Literatury 1] Kłosiński i Tomczok (red.) - Ekonomiczne teorie literatury

 140. [Ekonomia Literatury 2] Cymbrowski i Tomczok (red.) - Ekonomie w literaturze i kulturze

 141. [Ekonomia Literatury 3] Wolski i Tomczok (red.) - Literackie ekonomie

 142. [Ekonomia Literatury 4] Milenkowicz i Tomczok (red.) - Ekonomia w badaniach literackich

 143. Arendt - Myślenie

 144. Arystoteles - Metafizyka

 145. Augustyniak - Inna boskość. Mistrz Eckhart, Zaratustra i przezwyciężenie metafizyki

 146. Bal (red.) - Wokół Przedmowy do "Fenomenologii Ducha" G.W.F. Hegla. (Prace Seminarium Heglowskiego I)

 147. Baran - Heidegger i powszechna demobilizacja

 148. Baran - Postmodernizm i końce wieku

 149. Baudrillard - Zapomnieć Foucaulta

 150. Benjamin - Konstelacje. Wybór tekstów

 151. Bobako - Demokracja wobec różnicy. Multikulturalizm i feminizm w perspektywie polityki uznania

 152. Borkowski (red.) - Praca i bezczynność. Szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze

 153. Bourdieu - Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego

 154. Bourdieu - Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów

 155. Buck-Morss - Hegel, Haiti i historia uniwersalna

 156. Deleuze - Bergsonizm

 157. Deleuze - Nietzsche i filozofia

 158. Deleuze - Różnica i powtórzenie

 159. Eco - Pięć pism moralnych

 160. Engels - Dialektyka przyrody

 161. Feć (red.) - Max Stirner wokół indywiduum

 162. Flusser - Ku filozofii fotografii

 163. Freud - Kultura jako źródło cierpień

 164. Freud - Psychopatologia życia codziennego

 165. Górnicka-Boratyńska - Chcemy całego życia. Antologia polskich tekstów feministycznych z lat 1870-1939

 166. Habermas - Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej

 167. Habermas - Teoria działania komunikacyjnego. T. 1 i 2

 168. Hartmann - Zarys metafizyki poznania

 169. Hegel - Wykłady z filozofii dziejów. T. 1 i 2

 170. Hegel - Wykłady z filozofii religii. T. 1 i 2

 171. Heidegger - Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane

 172. Heidegger - Bycie i czas

 173. Heidegger - Fenomenologia życia religijnego

 174. Heidegger - Kant a problem metafizyki

 175. Heidegger - Nietzsche. T. 1 i 2

 176. Heidegger - Przyczynki do filozofii (Z wydarzania)

 177. Heidegger - Pytanie o rzecz. Przyczynek do Kantowskiej nauki o zasadach transcendentalnych

 178. Heidegger - Rozprawa Schellinga o istocie ludzkiej wolności (1809)

 179. Heidegger - Rozprawy na polnej drodze

 180. Heidegger - Wprowadzenie do metafizyki

 181. Heidegger - Wyzwolenie

 182. Heidegger - Znaki drogi

 183. Aleksandrow (red.) - Historia filozofii. T. 1. Filozofia starożytna i średniowieczna

 184. Hofmokl - Internet jako nowe dobro wspólne

 185. Hołówka (red.) - Filozofia moralności. Wina, kara, wybaczenie

 186. hooks - Teoria feministyczna. Od marginesu do centrum

 187. Hyży - Kobieta, ciało, tożsamość. Teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX wieku

 188. Jameson - Postmodernizm, czyli Logika kulturowa późnego kapitalizmu

 189. Jeziorowski - Rozum i poznanie. Heglizm a problem wiedzy bezpośredniej

 190. Kamiński - Michaił Bakunin. Życie i myśl. T. 1. Od religii miłości do filozofii czynu (1814-1848)

 191. Kamiński - Michaił Bakunin. Życie i myśl. T. 2. Podpalacz Europy (1848-1864)

 192. Kant - Krytyka czystego rozumu. T. 1 i 2 [tłum. R. Ingarden]

 193. Kant - Krytyka praktycznego rozumu

 194. Kant - Krytyka władzy sądzenia

 195. Kant - Metafizyka moralności

 196. Kant - Rozprawy z filozofii historii

 197. Kronos 3/2015 (Odbudowa nowoczesności)

 198. Kubok - Prawda i mniemania. Studium filozofii Parmenidesa z Elei

 199. Kuderowicz (red.) - Filozofia współczesna. T. 1 i 2 [Myśli i Ludzie]

 200. Kuźniarz - Goodbye Mr. Postmodernism. Teorie społeczne myślicieli później lewicy

 201. Lacan - Imiona-Ojca

 202. Lear - Nadzieja radykalna. Etyka w obliczu spustoszenia kulturowego

 203. Leder - Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej

 204. Kozera - Wyjątki z dzieł prezesa Bartłomieja Kozery [Zielona książeczka]

 205. Maria Janion (red.); Stanisław Rosiek (red.); Georges Bataille; Andre Breton; Jean-Paul Sartre; Pierre Klossowski; Michel Foucault; Jean Durançon; Alain Arnaud; Gisela Excoffon-Lafarge - Doświadczenie wewnętrzne [fragmenty] ; Na marginesie życia ; „Mól” książkowy wobec „niepojętego gestu markiza de Sade” ; Nowy mistyk ; [Człowiek jako projekt] ; [Odbicie tego, czym chciał być] ; Przedmowa do transgresji ; Transgresja u Bataille'a ; Transgresja

 206. Benjamin - Pasaże

 207. Benjamin - Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty

 208. Deleuze - Spinoza. Filozofia praktyczna

 209. Albert - Ekonomia uczestnicząca. Życie po kapitalizmie

 210. Ayer - Filozofia w XX wieku

 211. Bataille - Część przeklęta oraz Ekonomia na miarę wszechświata Granica użytecznego

 212. Bataille - Doświadczenie wewnętrzne

 213. Bataille - Erotyzm

 214. Bataille - Hemingway w świetle Hegla

 215. Bataille - Historia erotyzmu

 216. Bataille - Historia oka i inne historie

 217. Bataille - Literatura a zło. Emily Brontë, Baudelaire, Michelet, Blake, Sade, Proust, Kafka, Genet

 218. Bataille - Łzy Erosa

 219. Bataille - Teoria religii

 220. Heidegger - Drogi lasu

 221. Heidegger - Objaśnienia do poezji Hölderlina

 222. Swoboda - Historie oka. Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot

 223. Św. Tomasz z Akwinu - Byt i istota

 224. Schiller - Pisma teoretyczne. Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy

 225. Marcuse - Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego

 226. Mikurda - Nie-całość. Žižek, Dolar, Zupančič

 227. Becker - Zaprzeczanie śmierci

 228. Bloch - Ślady

 229. Colli - Narodziny filozofii

 230. Diogenes Laertios - Żywoty i poglądy słynnych filozofów

 231. Eysenck - Sens i nonsens w psychologii

 232. Hobbes - Lewiatan

 233. Howarth - Dyskurs

 234. Borie - Witalizm lacanowski

 235. Lacan - Instancja litery w nieświadomości albo rozum od czasów Freuda

 236. Lacan - Kanta Sadem

 237. Lacan - Mit indywidualny neurotyka albo Poezja i prawda w nerwicy

 238. Lacan - Psychozy. 1955-1956 [Seminarium 3]

 239. Lacan - Stadium zwierciadła jako czynnik kształtujący funkcję Ja, w świetle doświadczenia psychoanalitycznego. Referat na XVI Międzynarodowym Kongresie Psychoanalitycznym, Zurich, 17 lipca 1949

 240. Lacan - Trzeci

 241. Roudinesco - Jacques Lacan. Jego życie i myśl

 242. Schneiderman - Jacques Lacan - śmierć intelektualnego bohatera

 243. Fink - Kliniczne wprowadzenie do psychoanalizy lacanowskiej. Teoria i technika

 244. Janicka - Światopogląd surrealizmu. Jego założenia i konsekwencje dla teorii twórczości i teorii sztuki

 245. Jakobson - Mój futuryzm. Wspomnienia, listy, szkice, wiersze, proza

 246. Jakobson - W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism [Tom 1 i 2]

 247. JeeLoo Liu - Wprowadzenie do filozofii chińskiej. Od myśli starożytnej do chińskiego buddyzmu

 248. Kłosiński, Matuszek (red.) - Polityczność psychoanalizy. Freud – Lacan – Žižek

 249. Korbel (red.) - Ekofeminizm. Wybór tekstów z dziedziny ekofeminizmu

 250. Koyré - Mistycy, spirytualiści i alchemicy niemieccy XVI wieku. K. Schwenckfeld, S. Franck, Paracelsus, W. Weigel

 251. Kwiek - Dylematy tożsamości. Wokół autowizerunku filozofa w powojennej myśli francuskiej

 252. Lakatos - Pisma z filozofii nauk empirycznych

 253. Lévinas - Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem

 254. Lévi-Strauss - Antropologia strukturalna

 255. Lévi-Strauss - Antropologia strukturalna II

 256. Lévi-Strauss - Smutek tropików

 257. Literatura na Świecie, 1994, nr 10 [Markiz de Sade, Deleuze, Robbe-Grillet, Klossowski, Soilers]

 258. Literatura na Świecie, 1998, nr 11-12 [Jacques Derrida]

 259. Literatura na Świecie, 2000, nr 6 [Raymond Queneau]

 260. Literatura na Świecie, 2006, nr 5-6 [Benn, Brecht]

 261. Luhmann - Realność mediów masowych

 262. Lyotard - Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982-1985

 263. Mao - O właściwym traktowaniu sprzeczności w łonie ludu

 264. Marks - Praca najemna i kapitał

 265. Marks, Engels, Lenin - O anarchizmie i anarchosyndykalizmie. Wybór

 266. McLaren - Życie w szkołach. Wprowadzenie do pedagogiki krytycznej

 267. Melville - Kopista Bartleby. Historia z Wall Street [Z dodatkiem esejów: Bartleby albo Forumuła Gilles Deleuze'a oraz Bartleby, czyli O przypadkowości Giorgio Agambena]

 268. Mizielińska - (De)Konstrukcje kobiecości. Podmiot feminizmu a problem wykluczenia

 269. Mizielińska - Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii queer

 270. Nasiłowska (red.) - Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie - antologia szkiców

 271. Nietzsche - Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm

 272. Nietzsche - Narodziny tragedii ; Niewczesne rozważania

 273. Nietzsche - Radosna wiedza ("La gaya scienza")

 274. Niżyńska - Street art jako alternatywna forma debaty publicznej w przestrzeni miejskiej

 275. Noras - Kant i Hegel w sporach filozoficznych osiemnastego i dziewiętnastego wieku

 276. Nowaczyk - Filozofia analityczna. Z dziejów filozofii współczesnej

 277. Nowak - Wyobraźnia ontologiczna. Filozoficzna (re)konstrukcja fronetycznych nauk społecznych

 278. Nycz (red.) - Postmodernizm. Antologia przekładów

 279. Orlik (red.) - Rozdroża i ścieżki wrażliwości

 280. Ostrom - Dysponowanie wspólnymi zasobami

 281. Owsiannikow - Filozofia Hegla

 282. Pawłowski - Lathe biosas - żyj w ukryciu. Filozoficzne posłannictwo Epikura z Samos

 283. Perkowska - W kręgu heglowskiej dialektyki

 284. Platon - Parmenides ; Teajtet

 285. Polak - Trauma bezkresu. Nietzsche, Lacan, Bernhard i inni

 286. Popper - Nędza historycyzmu

 287. Putnam Tong - Myśl feministyczna. Wprowadzenie

 288. Rawls - Teoria sprawiedliwości

 289. Rorty - Filozofia a zwierciadło natury

 290. Rorty - Konsekwencje pragmatyzmu. Eseje z lat 1972-1980

 291. Rorty - Przygodność, ironia, solidarność

 292. Schnädelbach - Hegel. Wprowadzenie

 293. Severino - Powrót do Parmenidesa

 294. Shusterman - Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksje nad sztuką

 295. Siemek - Filozofia, dialektyka, rzeczywistość

 296. Sienkiewicz - Zatańczą ci, co drżeli. Polska sztuka krytyczna

 297. Stępień - Spór konfucjanistów z legistami. W kręgu chińskiej kultury prawnej

 298. Stirner - Jedyny i jego własność

 299. Stróżewski - Ontologia

 300. Studia Filozoficzne 5/1975 (114)

 301. Suchodolski - Stanisław Brzozowski. Rozwój ideologii

 302. Szadkowski - Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym

 303. Szandała - Schrony przeciwatomowe i słowniki

 304. Szczepański (red.) - Górnicy górnośląscy - ludzie zbędni, ludzie luźni? Szkice socjologiczne

 305. Tarski - Pisma logiczno-filozoficzne, T. 1. Prawda

 306. Taylor - Etyka autentyczności

 307. Vattimo - Koniec nowoczesności

 308. Virilio - Prędkość i polityka

 309. Waldenfels - Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego

 310. Wawrzykowska-Wierciochowa - Od prządki do astronautki. Z dziejów kobiety polskiej, jej pracy i osiągnięć

 311. Welsch - Nasza postmodernistyczna moderna

 312. Wheen - Karol Marks. Biografia

 313. Wheen - Marks. Kapitał. Biografia

 314. Winkin - Antropologia komunikacji. Od teorii do badań terenowych

 315. Wodziński - Sentencje Deflickie

 316. Youlan - Krótka historia filozofii chińskiej

 317. Żarnowska, Szwarc (red.) - Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX w. Zbiór studiów

 318. Żółtowski - O podstawach filozofii Hegla. Cz. 1, Zasady, metoda i pierwsze ustępy logiki

 319. Czakon - Wolność i dobro. Problem wolności w katolickiej filozofii społecznej w Polsce po 1989 roku

 320. Noras - Kłopoty z filozofią

 321. Noras - Niedocenieni myśliciele - zapomniane historie filozofii

 322. Noras - Problem psychologii w filozofii pokantowskiej

 323. Noras - Rozumienie systemu w filozofii pokantowskiej

 324. Adorno - An introduction to dialectics (1958)