Estelle Ellison

Cztery typy hierarchii w lewicowych organizacjach

      Jawna hierarchia – „Kadra”:

      Pseudo-hierarchia – „Grupa czołowa”:

      Ukryta hierarchia – „Rada rzecznicza”:

      Pseudo-horyzontalizm – „Krąg wewnętrzny”:

Jawna hierarchia – „Kadra”:

e-e-estelle-ellison-4-typy-hierarchii-w-lewicowych-1.jpg

Pseudo-hierarchia – „Grupa czołowa”:

e-e-estelle-ellison-4-typy-hierarchii-w-lewicowych-2.jpg

Ukryta hierarchia – „Rada rzecznicza”:

e-e-estelle-ellison-4-typy-hierarchii-w-lewicowych-3.jpg

Pseudo-horyzontalizm – „Krąg wewnętrzny”:

e-e-estelle-ellison-4-typy-hierarchii-w-lewicowych-4.jpg

Tłumaczenie z Abolish_time