Titulli Autori/ja Autorët Temat Files Data e publikimit Estimated pages
Çështja e Sako dhe Vanzeti [sq] Howard Zinn
Howard Zinn
PDF i thjeshtë A4 PDF i imponuar EPUB (për telefona mobil) Faqja HTML (e përshtatshme për printim) XeLaTeX source burimi i tekstit Dokumentet bazë dhe dokumentet e bashkangjitura 11 pri 2017
9 pp.
Mbi Organizimin e Punëtorëve [sq] Grupi Anarko-Sindikalist i Prishtinës
Grupi Anarko-Sindikalist i Prishtinës
PDF i thjeshtë A4 PDF i imponuar EPUB (për telefona mobil) Faqja HTML (e përshtatshme për printim) XeLaTeX source burimi i tekstit Dokumentet bazë dhe dokumentet e bashkangjitura 20 gush 2016
6 pp.
Mbi Organizimin e Studentëve [sq] Grupi Anarko-Sindikalist i Prishtinës
Grupi Anarko-Sindikalist i Prishtinës
PDF i thjeshtë A4 PDF i imponuar EPUB (për telefona mobil) Faqja HTML (e përshtatshme për printim) XeLaTeX source burimi i tekstit Dokumentet bazë dhe dokumentet e bashkangjitura 20 gush 2016
5 pp.
Një Herë Emigrant [sq] Një emigrant
Një emigrant
PDF i thjeshtë A4 PDF i imponuar EPUB (për telefona mobil) Faqja HTML (e përshtatshme për printim) XeLaTeX source burimi i tekstit Dokumentet bazë dhe dokumentet e bashkangjitura 20 gush 2016
3 pp.