Наслов Автор Автори Теми Дадотеки Датум на објавување Estimated pages
bolo'bolo [mk] П.М.
П.М.
утопии
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 21.2.2015
152 стр.
De Profundis Clamavi [mk] РадиоАционе-Хрватска
РадиоАционе - Хрватска (RadioAzione - Croazia)
анархизам
солидарност
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 22.11.2018
4 стр.
Анархизмот и другите пречки на патот кон анархијата [mk] Боб Блек
Боб Блек (Bob Black)
анархизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 12.6.2020
4 стр.
Анархија [mk] Боб Блек
Боб Блек (Bob Black)
анархизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 03.5.2013
11 стр.
Анархисти, не дозволувајте левицата да ви го расипе расположението [mk] Лоренс Џарач
Лоренс Џарач (Lawrence Jarach)
анархизам
историја
левица
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 03.1.2014
21 стр.
Анархистичка епистемологија [mk] Пендлтон Вандивер
Пендлтон Вандивер (Pendleton Vandiver)
анархизам
примитивизам
филозофија
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 23.4.2013
7 стр.
Анархистичката тензија [mk] Алфредо М. Бонано
Алфредо М. Бонано (Alfredo M. Bonanno)
анархизам
инсурекционизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 16.10.2015
31 стр.
Антирелигиски расизам [mk]
непознат автор
мултикултурализам
религија
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 31.5.2015
7 стр.
Археологија на насилството [mk] Пјер Кластр
Пјер Кластр (Pierre Clastres)
антропологија
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 14.2.2016
44 стр.
Бедата на студентскиот живот [mk] Ситуационистичка интернационала
Мустафа Кајати (Mustapha Khayati)
Ситуационистичка интернационала (Internationale situationniste)
младина
ситуационизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 10.3.2018
33 стр.
Бедниот идеал на демократијата [mk] Волфи Ландстрајкер
Волфи Ландстрајкер (Wolfi Landstreicher)
Ферал Фаун (Feral Faun)
демократија
инсурекционизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 24.4.2013
5 стр.
Без граници без документи [mk] Раул Ванејгем
Раул Ванејгем (Raoul Vaneigem)
граници
држава
миграција
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 24.1.2016
5 стр.
Без испукан куршум [mk]
непознат автор
насилство/ненасилство
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 02.1.2015
7 стр.
Без полагање сметка [mk] Масимо Пасамани
Масимо Пасамани (Massimo Passamani)
индивидуализам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 08.10.2017
3 стр.
Бес и свесност [mk] Никос Романос
Аргирис Далиос (Αργύρης Ντάλιος)
Димитрис Бурзукос (Δημήτρης Μπουρζούκος)
Димитрис Политис (Δημήτρης Πολίτης)
Јанис Михаилидис (Γιάννης Μιχαηλίδης)
Никос Романос (Νίκος Ρωμανός)
Фивос Харисис (Φοίβος Χαρίσης)
директна акција
солидарност
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 10.3.2018
3 стр.
Бог е мртов [mk] Заговор на Огнените ќелии
Заговор на Огнените ќелии
солидарност
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 22.11.2018
3 стр.
Брак и љубов [mk] Ема Голдман
Ема Голдман (Emma Goldman)
анархизам
феминизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 26.3.2014
10 стр.
Брод на будали [mk] Теодор Качински
Теодор Качински (Theodore Kaczynski)
активизам
насилство/ненасилство
револуција
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 26.9.2015
7 стр.
Буржоаските корени на анархосиндикализмот [mk] Волфи Ландстрајкер
Волфи Ландстрајкер (Wolfi Landstreicher)
Ферал Фаун (Feral Faun)
анархосиндикализам
критика на работата
синдикализам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 08.10.2013
7 стр.
Варварски размисли [mk] Волфи Ландстрајкер
Волфи Ландстрајкер (Wolfi Landstreicher)
Ферал Фаун (Feral Faun)
критика на цивилизацијата
примитивизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 23.12.2013
27 стр.
Власта во примитивното општество [mk] Пјер Кластр
Пјер Кластр (Pierre Clastres)
антропологија
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 10.5.2015
8 стр.
Вовед во „Политичката илузија“ [mk] Жак Елил
Жак Елил (Jacques Ellul)
демократија
политичка филозофија
социологија
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 22.9.2013
6 стр.
Вооружена негација [mk] Заговор на Огнените ќелии
Заговор на Огнените ќелии
индивидуализам
инсурекционизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 08.11.2019
10 стр.
Вооружена радост [mk] Алфредо М. Бонано
Алфредо М. Бонано (Alfredo M. Bonanno)
инсурекционизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 02.12.2014
43 стр.
Враќање дома [mk] Џон Мур
Џон Мур (John Moore)
примитивизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 14.5.2013
8 стр.
Времето како извор на незадоволство [mk] Џон Зерзан
Џон Зерзан (John Zerzan)
критика на цивилизацијата
отуѓување
психологија
социологија
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 12.7.2013
36 стр.
Глобализација [mk] Aдријано Палоела, Ѕелинда Карлони
Aдријано Палоела (Аdriano Paloella)
Ѕелинда Карлони (Zelinda Carloni)
глобализација
капитализам
неолиберализам
отпор
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 24.4.2013
42 стр.
Говорот како обврска [mk] Пјер Кластр
Пјер Кластр (Pierre Clastres)
антропологија
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 05.2.2015
5 стр.
Големата експлозија [mk] Луси Лару
Луси Лару
riot-grrrl
панк
феминизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 16.12.2014
3 стр.
Големиот национален празник [mk] Боб Блек
Боб Блек (Bob Black)
критика на работата
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 02.5.2013
11 стр.
Голотијата од древните до модерните култури [mk] Ејлин Гудсон
Ејлин Гудсон (Aileen Goodson)
историја
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 07.3.2015
36 стр.
Да го укинеме политичкиот затвореник [mk] Антиполитички и антисоцијални анархисти за ширење на заразата
Антиполитички и антисоцијални анархисти за ширење на заразата
анархизам
антиполитика
затвор/затвореници
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 09.5.2015
6 стр.
Да се живее сопствениот живот [mk] Емил Арман
Емил Арман (Émile Armand)
анархизам
индивидуализам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 26.9.2015
6 стр.
Да се убие кралот Абакус [mk] „Killing King Abacus“
„Killing King Abacus“
инсурекционизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 02.1.2015
4 стр.
Демократска хипноза [mk]
непознат автор
демократија
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 14.10.2015
3 стр.
Директната неодложност на нападот [mk] Христос Цакалос
Христос Цакалос (Χρήστος Τσάκαλος)
анархизам
директна акција
индивидуализам
инсурекционизам
насилство/ненасилство
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 19.3.2014
12 стр.
До избирачите [mk] Зо Дакса
Зо Дакса (Zo d’Axa)
демократија
индивидуализам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 11.12.2016
4 стр.
До младите [mk] Петар Кропоткин
Петар Кропоткин (Пётр Кропо́ткин)
активизам
младина
отпор
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 25.7.2016
26 стр.
Етноцид [mk] Пјер Кластр
Пјер Кластр (Pierre Clastres)
антропологија
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 10.2.2015
13 стр.
Женското право на глас [mk] Ема Голдман
Ема Голдман (Emma Goldman)
анархизам
феминизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 27.3.2014
14 стр.
Забранетиот говор на Равашол [mk] Равашол
Равашол
историја
насилство/ненасилство
пропаганда преку дела
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 11.11.2014
10 стр.
Завивање на дивиот пес [mk] Волфи Ландстрајкер
Волфи Ландстрајкер (Wolfi Landstreicher)
Ферал Фаун (Feral Faun)
инсурекционизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 17.4.2013
4 стр.
За мачењето во примитивните општества [mk] Пјер Кластр
Пјер Кластр (Pierre Clastres)
антропологија
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 22.5.2015
13 стр.
За проектуалноста [mk] Волфи Ландстрајкер
Волфи Ландстрајкер (Wolfi Landstreicher)
анархизам
инсурекционизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 15.2.2015
6 стр.
За револуцијата [mk] Жак Камат
Жак Камат (Jacques Camatte)
капитализам
левица
марксизам
револуција
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 25.12.2015
12 стр.
За револуционерна процена на уметноста [mk] Ги Дебор
Ги Дебор (Guy Debord)
ситуационизам
уметност
филм
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 28.3.2020
7 стр.
За редот [mk] Петар Кропоткин
Петар Кропоткин (Пётр Кропо́ткин)
анархизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 26.3.2014
6 стр.
Затворот во кој живееме [mk]
непознат автор
затвор/затвореници
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 22.5.2015
7 стр.
Зошто анархистите не гласаат? [mk] Елизе Рекли
Елизе Рекли (Elisée Reclus)
анархизам
демократија
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 19.4.2013
2 стр.
Зошто надеж? [mk] Џон Зерзан
Џон Зерзан (John Zerzan)
анархизам
примитивизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 27.3.2014
3 стр.
Зошто социјалистите не веруваат во забава? [mk] Џорџ Орвел
Џорџ Орвел (George Orwell)
левица
отуѓување
социјализам
утопии
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 29.12.2014
8 стр.
Избрани списи [mk] Михаил Бакунин
Михаил Бакунин
анархизам
капитализам
работничко движење
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 12.6.2020
3 стр.
Изјава на Заговор на Огнените ќелии на судењето за „Проектот Феникс“ [mk] Заговор на Огнените ќелии
Заговор на Огнените ќелии
директна акција
затвор/затвореници
инсурекционизам
солидарност
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 22.11.2018
4 стр.
Изјава за преземање одговорност [mk] Џанлука Јаковачи
Џанлука Јаковачи (Gianluca Iacovacci)
директна акција
индивидуализам
инсурекционизам
критика на цивилизацијата
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 04.2.2018
6 стр.
Изјава пред судот во Атина на 03 февруари 2014 [mk] Никос Романос
Никос Романос (Νίκος Ρωμανός)
директна акција
затвор/затвореници
инсурекционизам
насилство/ненасилство
солидарност
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 10.3.2018
3 стр.
Изјава пред судот во Атина на 29 ноември 2013 [mk] Никос Романос
Јанис Михаилидис (Γιάννης Μιχαηλίδης)
Никос Романос (Νίκος Ρωμανός)
анархизам
директна акција
затвор/затвореници
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 10.3.2018
4 стр.
Изјава пред судот во Џенова на 30 октомври 2013 година [mk] Никола Гаи
Никола Гаи (Nicola Gai)
директна акција
индивидуализам
инсурекционизам
насилство/ненасилство
техника/технологија
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 31.12.2017
7 стр.
Изјавата на Вајан пред судот [mk] Огист Вајан
Огист Вајан (Auguste Vaillant)
историја
насилство/ненасилство
пропаганда преку дела
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 23.9.2015
8 стр.
Индустријализмот и припитомувањето [mk] Џон Зерзан
Џон Зерзан (John Zerzan)
индустријализам
индустриска револуција
историја
лудизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 20.8.2014
21 стр.
Индустријализмот мора да исчезне [mk] Дерик Џенсен
Дерик Џенсен (Derrick Jensen)
критика на цивилизацијата
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 10.4.2013
4 стр.
Индустриското општество и неговата иднина [mk] Теодор Качински
Теодор Качински (Theodore Kaczynski)
индустријализам
критика на цивилизацијата
левица
техника/технологија
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 16.10.2013
117 стр.
Инсурекционистичкиот проект [mk]
непознат автор
инсурекционизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 07.3.2015
8 стр.
Исламот и евгениката [mk] Хаким Беј
Хаким Беј (Hakim Bey)
глобализација
езотерија
ислам
историја
миграција
религија
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 08.10.2016
10 стр.
Јас сум и нихилист [mk] Ренцо Новаторе
Ренцо Новаторе (Renzo Novatore)
анархизам
индивидуализам
инсурекционизам
нихилизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 22.7.2013
6 стр.
Како да се ослободиме од замката на стравот? [mk] Дерик Џенсен
Дерик Џенсен (Derrick Jensen)
критика на цивилизацијата
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 23.4.2013
8 стр.
Како и зошто ја убив царицата Сиси [mk] Луиџи Лукени
Луиџи Лукени (Luigi Lucheni)
индивидуализам
насилство/ненасилство
пропаганда преку дела
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 27.11.2016
53 стр.
Катедрали во пустина [mk] М
М
активизам
анархизам
директна акција
индивидуализам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 20.6.2015
5 стр.
Кога ненасилството е самоубиство [mk] Теодор Качински
Теодор Качински (Theodore Kaczynski)
насилство/ненасилство
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 06.1.2015
3 стр.
Кој го уби Нед Луд? [mk] Џон Зерзан
Џон Зерзан (John Zerzan)
индустриска револуција
критика на работата
лудизам
синдикализам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 05.10.2013
10 стр.
Комитет за надреалистичко истражување на тврдењата за нормалното [mk] Роберт Антон Вилсон
Роберт Антон Вилсон (Robert Anton Wilson)
надреализам
психологија
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 20.5.2013
8 стр.
Кратка хронологија на Ситуационистичката интернационала [mk] Алекса Голијанин
Алекса Голијанин
историја
ситуационизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 06.1.2015
41 стр.
Критика на одвојувањето [mk] Ги Дебор
Ги Дебор (Guy Debord)
ситуационизам
филм
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 03.1.2015
6 стр.
Кронштатскиот бунт [mk] Александар Беркман
Александар Беркман
историја
критика на болшевизмот
отпор
револуција
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 19.12.2014
43 стр.
Култот на мршата [mk] Алберт Либертад
Алберт Либертад (Albert Libertad)
анархизам
индивидуализам
пропаганда преку дела
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 09.5.2015
8 стр.
Лева-десна [mk] Боб Блек
Боб Блек (Bob Black)
критика на работата
левица
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 11.9.2013
4 стр.
Левицата денес [mk] Џон Зерзан
Џон Зерзан (John Zerzan)
левица
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 19.4.2013
3 стр.
Левичарство за почетници [mk] Лоренс Џарач
Лоренс Џарач (Lawrence Jarach)
историја
левица
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 07.1.2014
14 стр.
Лична револуционерна теорија [mk] Лери Ло
Лери Ло (Larry Law)
ситуационизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 13.6.2020
19 стр.
Мајмунот кој фрла ѓубре [mk] Теодор Качински
Теодор Качински (Theodore Kaczynski)
критика на цивилизацијата
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 03.10.2015
2 стр.
Малцинството против мнозинството [mk] Ема Голдман
Ема Голдман (Emma Goldman)
анархизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 26.3.2014
9 стр.
Манастирот и часовникот [mk] Луис Мамфорд
Луис Мамфорд (Lewis Mumford)
критика на цивилизацијата
техника/технологија
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 13.6.2020
8 стр.
Моите ставови [mk] Михаил Бакунин
Михаил Бакунин
анархизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 24.4.2013
5 стр.
Моралноста и револуцијата [mk] Теодор Качински
Теодор Качински (Theodore Kaczynski)
насилство/ненасилство
револуција
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 08.1.2015
15 стр.
Набави револвер! [mk] Хуан Левадура
Хуан Левадура (Huan Levadura)
насилство/ненасилство
отпор
револуција
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 10.1.2014
2 стр.
Надминување на туризмот [mk] Хаким Беј
Хаким Беј (Hakim Bey)
глобализација
езотерија
ислам
критика на цивилизацијата
суфи
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 26.11.2016
21 стр.
Најитриот трик на системот [mk] Теодор Качински
Теодор Качински (Theodore Kaczynski)
активизам
револуција
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 07.1.2015
20 стр.
Народната дијалектика на природата и културата [mk] Маршал Салинс
Маршал Салинс (Marshall Sahlins)
антропологија
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 27.3.2020
13 стр.
НВО секторот: тројански коњ на капитализмот [mk] Црн Блок
Црн Блок
директна акција
капитализам
македонија
НВО
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 18.4.2014
25 стр.
Неколку „слободни“ зборови [mk] Алфредо Коспито
Алфредо Коспито (Alfredo Cospito)
анархизам
директна акција
индивидуализам
инсурекционизам
насилство/ненасилство
нихилизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 08.12.2014
35 стр.
Нема иднина за работното место [mk] Боб Блек
Боб Блек (Bob Black)
критика на работата
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 23.4.2013
5 стр.
Неморалноста на државата [mk] Михаил Бакунин
Михаил Бакунин
анархизам
држава
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 17.12.2014
29 стр.
„Не“ на сите војни! [mk] Џејсон Меквин
Џејсон Меквин (Jason McQuinn)
антимилитаризам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 11.4.2013
4 стр.
Не нудиме ништо [mk] Масимо Пасамани
Масимо Пасамани (Massimo Passamani)
индивидуализам
инсурекционизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 24.12.2013
4 стр.
Неопходноста од напад [mk] Никола Гаи
Никола Гаи (Nicola Gai)
анархизам
директна акција
индивидуализам
инсурекционизам
насилство/ненасилство
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 19.3.2014
7 стр.
Ние не сме робови, ние сме динамит! [mk] Анархисти
Анархисти
анархизам
отпор
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 21.7.2013
4 стр.
Ниту заборав ниту обред: против култот на мршата [mk]
непознат автор
анархизам
индивидуализам
пропаганда преку дела
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 09.5.2015
4 стр.
Ниту претставничка ниту директна демократија [mk]
непознат автор
демократија
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 23.9.2015
3 стр.
Од доверба кон доминација [mk] Тим Инголд
Тим Инголд (Tim Ingold)
антропологија
критика на цивилизацијата
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 07.11.2019
40 стр.
Од политика до живот: ослободување на анархијата од левичарското бреме [mk] Волфи Ландстрајкер
Волфи Ландстрајкер (Wolfi Landstreicher)
анархизам
левица
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 15.11.2015
12 стр.
Од утробата на Левијатан [mk] Алфредо Коспито
Алфредо Коспито (Alfredo Cospito)
директна акција
индивидуализам
инсурекционизам
насилство/ненасилство
техника/технологија
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 31.12.2017
6 стр.
Опаѓањето и пропаста на стоковата економија на спектаклот [mk] Ги Дебор
Ги Дебор (Guy Debord)
Ситуационистичка интернационала (Internationale situationniste)
ситуационизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 21.12.2014
13 стр.
Општеството против државата [mk] Пјер Кластр
Пјер Кластр (Pierre Clastres)
антропологија
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 13.5.2015
30 стр.
Ослободувачките патишта на нападот [mk] Никос Романос
Никос Романос (Νίκος Ρωμανός)
анархизам
директна акција
индивидуализам
инсурекционизам
организација
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 19.6.2015
8 стр.
Основни баналности [mk] Раул Ванејгем
Раул Ванејгем (Raoul Vaneigem)
отуѓување
ситуационизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 16.6.2020
57 стр.
Отаде ’Движењето‘ - Анархија! [mk] ДМП
ДМП (DMP)
анархизам
идеологија
нихилизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 31.5.2014
4 стр.
Отворено писмо до анархистичкото и антиавторитарното движење [mk]
анархизам
директна акција
инсурекционизам
организација
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 10.3.2018
8 стр.
ПАЗ: Привремено автономна зона, онтолошка анархија, поетски тероризам [mk] Хаким Беј
Хаким Беј (Hakim Bey)
анархизам
онтологија
утопии
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 04.2.2014
170 стр.
Пиратски утопии [mk]
непознат автор
историја
отпор
пирати
утопии
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 02.6.2013
38 стр.
Писмо од затворот Авила, Шпанија [mk] Моника Кабаљеро
Моника Кабаљеро (Monica Caballero)
анархизам
директна акција
затвор/затвореници
инсурекционизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 10.3.2018
3 стр.
Победата на Хитлер? [mk] Жак Елил
Жак Елил (Jacques Ellul)
социологија
техника/технологија
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 28.9.2013
6 стр.
Повеќе, многу повеќе [mk] Масимо Пасамани
Масимо Пасамани (Massimo Passamani)
инсурекционизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 20.5.2013
4 стр.
Поединци или граѓани? [mk]
непознат автор
активизам
демократија
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 22.2.2015
19 стр.
Помало зло [mk] Доминик Мисjен
Доминик Мисjен (Dominique Misein)
демократија
инсурекционизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 02.5.2013
8 стр.
Порака до западноевропските работници [mk] Петар Кропоткин
Петар Кропоткин (Пётр Кропо́ткин)
анархизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 26.3.2014
7 стр.
Порака до чехословачките работници [mk] Петар Кропоткин
Петар Кропоткин (Пётр Кропо́ткин)
анархизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 26.3.2014
3 стр.
Последниот хипик [mk] Пени Рембо
Пени Рембо (Penny Rimbaud)
активизам
панк
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 14.11.2016
44 стр.
Постлевичарска анархија [mk] Џејсон Меквин
Џејсон Меквин (Jason McQuinn)
анархизам
левица
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 31.5.2014
24 стр.
Постлевичарска анархија? [mk] Џејсон Меквин
Џејсон Меквин (Jason McQuinn)
анархизам
левица
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 14.9.2013
4 стр.
Постојаната привлечност на национализмот [mk] Фреди Перлман
Фреди Перлман (Fredy Perlman)
критика на цивилизацијата
национализам
првобитна акумулација
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 06.12.2013
41 стр.
Потеклото и еволуцијата на бројот [mk] Џон Зерзан
Џон Зерзан (John Zerzan)
историја
критика на цивилизацијата
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 16.8.2016
32 стр.
Потеклото и значењето на јазикот [mk] Џон Зерзан
Џон Зерзан (John Zerzan)
историја
критика на цивилизацијата
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 26.7.2013
22 стр.
Практичниот Маркс [mk] Џон Зерзан
Џон Зерзан (John Zerzan)
историја
левица
марксизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 28.9.2013
16 стр.
Првобитното општество на благосостојба [mk] Маршал Салинс
Маршал Салинс (Marshall Sahlins)
антропологија
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 12.12.2014
47 стр.
Примитивистичка критика на цивилизацијата [mk] Ричард Хејнберг
Ричард Хејнберг (Richard Heinberg)
критика на цивилизацијата
примитивизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 18.5.2013
24 стр.
Примитивци и екстропијанци [mk] Хаким Беј
Хаким Беј (Hakim Bey)
примитивизам
техника/технологија
футуризам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 18.5.2013
12 стр.
Причините и значењето на Првата светска војна [mk] Џон Зерзан
Џон Зерзан (John Zerzan)
историја
прва светска војна
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 13.5.2013
33 стр.
Проектот “Green Nemesis” [mk] Ќелија Никола и Алфредо - FAI/IRF Неформална анархистичка федерација/Меѓународен револуционерен фронт
Ќелија Никола и Алфредо - FAI/IRF Неформална анархистичка федерација/Меѓународен револуционерен фронт
директна акција
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 22.11.2018
13 стр.
Против логиката на потчинување: реализам [mk] Волфи Ландстрајкер
Волфи Ландстрајкер (Wolfi Landstreicher)
Ферал Фаун (Feral Faun)
активизам
инсурекционизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 24.4.2013
4 стр.
Против мултикултурализмот [mk] Питер Ламборн Вилсон
Питер Ламборн Вилсон (Peter Lamborn Wilson)
мултикултурализам
отпор
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 18.5.2013
9 стр.
Против организационизмот: анархизмот како теорија и критика на организацијата [mk] Џејсон Меквин
Џејсон Меквин (Jason McQuinn)
левица
организација
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 25.12.2015
4 стр.
Против припитомувањето [mk] Жак Камат
Жак Камат (Jacques Camatte)
капитализам
критика на цивилизацијата
насилство/ненасилство
револуција
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 18.10.2015
48 стр.
Радикалната теорија: рушител на кули од слонова коска [mk] Волфи Ландстрајкер
Волфи Ландстрајкер (Wolfi Landstreicher)
Ферал Фаун (Feral Faun)
активизам
инсурекционизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 24.4.2013
4 стр.
Раѓање на револуционерно движење во Југославија [mk] Фреди Перлман
Фреди Перлман (Fredy Perlman)
отпор
работничко движење
револуција
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 19.12.2014
29 стр.
Репродукција на секојдневниот живот [mk] Фреди Перлман
Фреди Перлман (Fredy Perlman)
капитализам
критика на работата
отуѓување
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 06.5.2013
36 стр.
Речта на Емил Анри [mk] Емил Анри
Емил Анри (Émile Henry)
историја
насилство/ненасилство
пропаганда преку дела
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 29.10.2014
12 стр.
Сето останато е досада... [mk] Никола Гаи
Никола Гаи (Nicola Gai)
анархизам
директна акција
индивидуализам
инсурекционизам
насилство/ненасилство
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 31.12.2017
6 стр.
Скандалозни размисли [mk] Венона К.
Венона К. (Venona Q.)
анархизам
инсурекционизам
насилство/ненасилство
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 15.5.2013
8 стр.
Слобода или смрт [mk] Атанас Раздолов
Атанас Раздолов
историја
македонија
национално ослободување
поезија
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 12.6.2020
21 стр.
Слободата, несреќата и безименото [mk] Пјер Кластр
Пјер Кластр (Pierre Clastres)
антропологија
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 10.12.2013
18 стр.
Смрт за демократијата [mk] Леон де Мати
Леон де Мати (Léon de Mattis)
демократија
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 04.2.2015
35 стр.
Солидарност во слобода [mk] Михаил Бакунин
Михаил Бакунин
анархизам
слобода
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 17.12.2014
4 стр.
Социјалната идеологија на автомобилот [mk] Андре Горц
Андре Горц (André Gorz)
критика на цивилизацијата
отуѓување
социологија
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 20.5.2013
11 стр.
Спомени [mk] Михаил Герџиков
Михаил Герџиков
историја
македонија
мемоари
национално ослободување
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 26.12.2014
74 стр.
Стравот најпрвин се вгнездува во нашата душа, а потоа го ѕида ѕидот на својот затвор [mk] Заговор на Огнените ќелии
Заговор на Огнените ќелии
затвор/затвореници
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 22.11.2018
8 стр.
Тагата на дивиот воин [mk] Пјер Кластр
Пјер Кластр (Pierre Clastres)
антропологија
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 10.5.2015
42 стр.
Тајни друштва [mk] Хаким Беј
Хаким Беј (Hakim Bey)
активизам
организација
отпор
социологија
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 21.5.2013
6 стр.
Тези за анархизмот по постмодернизмот [mk] Боб Блек
Боб Блек (Bob Black)
анархизам
постмодернизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 02.5.2013
5 стр.
Тејлоризмот и синдикализмот [mk] Џон Зерзан
Џон Зерзан (John Zerzan)
критика на работата
синдикализам
техника/технологија
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 30.9.2013
13 стр.
Тиранијата на часовникот [mk] Џорџ Вудкок
Џорџ Вудкок (George Woodcock)
капитализам
критика на цивилизацијата
техника/технологија
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 27.3.2014
6 стр.
Тишина [mk] Џон Зерзан
Џон Зерзан (John Zerzan)
критика на цивилизацијата
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 31.12.2017
10 стр.
Удри каде што најмногу боли [mk] Теодор Качински
Теодор Качински (Theodore Kaczynski)
активизам
критика на цивилизацијата
насилство/ненасилство
револуција
техника/технологија
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 06.1.2015
16 стр.
Укинување на работата [mk] Боб Блек
Боб Блек (Bob Black)
критика на работата
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 10.4.2013
25 стр.
Фашистите се продолжена рака на државата [mk] Питер Гелдерлус
Питер Гелдерлус (Peter Gelderloos)
антифашизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 03.12.2013
11 стр.
Феминизмот како фашизам [mk] Боб Блек
Боб Блек (Bob Black)
феминизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 22.7.2013
7 стр.
Фрагмент: волчица [mk] Л
Л (L)
анархизам
инсурекционизам
насилство/ненасилство
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 28.7.2013
2 стр.
Фрагмент: насилство [mk] Л
Л (L)
анархизам
инсурекционизам
насилство/ненасилство
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 30.6.2013
12 стр.
Цајканот во нашите глави [mk] Волфи Ландстрајкер
Волфи Ландстрајкер (Wolfi Landstreicher)
Ферал Фаун (Feral Faun)
анархизам
инсурекционизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 24.4.2013
6 стр.
Црното огледало на анархизмот [mk] Андре Бретон
Андре Бретон (André Breton)
анархизам
надреализам
уметност
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 16.2.2016
5 стр.
Шпанската граѓанска војна [mk] Еди Конлон
Еди Конлон (Eddie Conlon)
анархизам
историја
револуција
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 27.2.2015
62 стр.
Што е анархизам? [mk] Џон Зерзан
Џон Зерзан (John Zerzan)
анархизам
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 09.5.2013
3 стр.
Што претставува тоталитетот? [mk] Кевин Такер
Кевин Такер (Kevin Tucker)
критика на цивилизацијата
отуѓување
обичен PDF А4 PDF за печатење EPUB (за мобилни уреди) Целосен HTML (за печатење) XeLaTeX извор изворот во обичен текст Изворни датотеки со прилози 17.4.2013
4 стр.